Šiandien aš apie MEILĘ.

Ištraukos iš Osho knygos “Meilė, laisvė, vienuma”

❤️
“Meilė jokiu būdu nėra santykiai. Meilė – bendravimas. Meilė visada yra kaip upė, ji teka ir neturi pabaigos. Tai – ne romanas, kuris čia prasideda ir ten baigiasi. Meilė niekada visiškai nesustoja – medaus mėnesis prasideda, bet nesibaigia. Tai vyksmas. Mylimieji santykius baigia, o meilė tęsiasi, nes ji nenutrūkstama. Meilė yra veiksmažodis, o ne daiktavardis.”

❤️
“Eikite dieviškuoju keliu. Ir koks gi tas dieviškasis kelias? Likite ištikimi MEILEI.
Jei meilė yra, viskas leidžiama. Jei meilės nėra, niekas neleidžiama. Jei nemylite savo žmonos – nelieskite jos, nes tai yra nuodėmė. Jei nemylite moters, nemiegokite su ja, nes tai yra ėjimas prieš meilės įstatymą, o meilės įstatymas yra aukščiausias įstatymas. Tik kai mylite viskas leidžiama.”

❤️
“Būkite ištikimi meilei. Klausimas tas, ar jūs esate ištikimi meilei. Jei gyvenate su žmogumi ir jo nemylite, jūs gyvenate nuodėmėje. Jei turite sutuoktinį ir jo nemylite, bet vistiek su juo gyvenate ir mylitės, jūs nusikalstate meilei.
Vietoj meilės jūs renkatės socialinį komfortą, patogumus, formalumus. Tai blogai – jūs tarsi prievartaujate moterį, kurios nemylite. Taip, jūs einate ir išprievartaujate moterį. Tai yra nusikaltimas, nes jūs nemylite tos moters, o moteris nemyli jūsų. Tas pats nutinka, jei jūs gyvenate su moterimi ir jos nemylite. Tuomet tai yra prievartavimas – socialiai priimtinas, žinoma, bet tai yra prievartavimas. Jūs einate prieš meilės dievą.”

❤️
“Kai įsimylite, visi jūsų gebėjimai pasiekia savo viršūnę. Dar prieš akimirką buvote vangūs, bet štai sutinkate savo moterį ir staiga jūsų esybėje užgimsta didžiulis džiaugsmas, jūs liepsnojate. Kol žmonės myli, jie veikia didžiausiu pajėgumu. Kai meilė dingsta arba kai jos nėra, jų jėgos susilpnėja.
Patys protingiausi žmonės yra patys seksualiausi. Nes meilės energija iš esmės yra intelektas. Jei nemylite, esate užsidaręs, šalti, negalite tekėti kaip srautas. O mylėdamas žmogus teka, mylėdamas jis jaučiasi toks tikras, kad gali paliesti žvaigždes. Štai todėl moteris tampa didžiuliu įkvėpimu, vyras tampa didžiuliu įkvėpimu. Kai moteris yra pamilstama, ji tučtuojau, akimirksniu, tampa gražesnė! Dar vos prieš minutę ji buvo eilinė moteris, o dabar ant jos nulijo meilės lietus – ji išmaudyta visiškai naujos energijos, aplink ją ima rastis nauja aura. Ji vaikšto grakščiau, regis, eidama šoka, jos akys spinduliuoja neapsakomą grožį, jos veidas žvilga, ji švyti. Ir tas pats nutinka vyrui.”
– Osho

❤️
#džiaugsmoakademija #giedrepukiene #meile #Osho

0